Ajanhallinta on taito, jonka avulla löydät aikaa myös itsellesi

Ajanhallinta on taito, jonka avulla löydät aikaa myös itsellesi

Aiemmassa blogitekstissä kirjoitin arjenhallinnasta. Nyt nostan käsittelyyn arjenhallinnan kanssa käsi kädessä kulkevan taidon nimeltään ajanhallinta. Ajanhallintaa tarvitaan, jotta voi säädellä arkea, sillä kaikki toiminnot ottavat aikansa. Arkea suunniteltaessa ja järjesteltäessä eri tehtäviin kuluva aika tulee ottaa huomioon ja sen mukaan miettiä, mitä kaikkea ehtii tehdä missäkin ajassa. Voiko aikaa hallita? Ei, sillä aika kulkee koko ajan…

Miksi arjenhallinta on elämäntapamuuttujalle lähes välttämätön taito (ja miten sitä voi kehittää)?

Miksi arjenhallinta on elämäntapamuuttujalle lähes välttämätön taito (ja miten sitä voi kehittää)?

Arjenhallinta on vahvasti hyvinvointiin sidoksissa oleva hyvinvointitaito, joka mahdollistaa arjen sujumisen mahdollisimman mutkattomasti. Tai, jos mutkia arkeen tuleekin, hyvä arjenhallitsija pystyy reagoimaan niihin panikoimatta. Elämäntapamuutoksessa arjenhallinnan taitojen merkitys korostuu. Muutos itsessään ravistelee olemassa olevaa arkea, ja kun arjenhallinta on omissa hyppysissä, muutos ei aiheuta lisää kaaosta, vaan voi nojata tukevasti olemassa oleviin rakenteisiin. Arjenhallinta pitää sisällään…

Millaiset hyvinvointitaidot sinulla on?

Millaiset hyvinvointitaidot sinulla on?

Hyvinvointi ei ole asia, joka sinulla joko on tai ei ole. Se on taitolaji, ja jokaisen on mahdollista omaksua itselleen sopivimmat taidot oman hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Ja kun puhutaan taidoista, kannattaa muistaa, etteivät taidotkaan ole mustavalkoisesti joko hallussa tai hukassa, vaan niitä voi aina kehittää ja oppia uusia. Jokaisella on siis mahdollisuus olla oman…

Rutiinikuplasta kohti omien arvojen mukaista elämää

Rutiinikuplasta kohti omien arvojen mukaista elämää

Muista, mikä on sinulle tärkeää Erään valmennettavan kanssa keskusteltiin arjen rutiineista ja siitä, ovatko ne hänen omien arvojensa mukaisia. Naisen haasteena oli se, ettei aikaa omasta hyvinvoinnista huolehtimiselle tuntunut löytyvän perhearjessa mistään. Olin antanut edellisessä tapaamisessa naiselle tehtäväksi kirjata ylös päivittäiset rutiinit ja arjen toiminnot viikon ajalta eli kuvailla, millaisessa rutiinikuplassa hän elää. Rutiinikuplaksi aloimme…

Lopeta märehtiminen – aloita innostuminen

Lopeta märehtiminen – aloita innostuminen

Aamulehdessä oli 9.1.2022 mielenkiintoinen artikkeli nuorten mielenterveydestä ja sen kolmesta tämän hetken suurimmasta haasteesta. Haastateltavana oli nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala, joka kertoo haastattelussa (Aamulehti 9.1.2021, A8-9) näin: ”Kasvattajien pitää tuoda nuorille esiin, että negatiivisetkin tunteet kuuluvat elämään ja niitä pitää oppia sietämään; pettymyksiä ja epäonnistumisia pitää sietää, kiukkua pitää oppia kesyttämään, noloista tilanteista pitää päästä…

Energiapallo avuksi henkisen kuormittuneisuuden arviointiin

Energiapallo avuksi henkisen kuormittuneisuuden arviointiin

Kukaan meistä ei ole kone, vaan jokaisella tulee rajat vastaan jossain kohtaa, mikäli kuormitus kasvaa liian suureksi. Kuormittuneessa tilassa mieliala laskee, vireystila heikkenee ja elämänilo vähenee. Psyyken lisäksi myös fyysinen jaksaminen alkaa kärsiä, vaikka kuormitus olisikin vain henkistä. Käytän valmennuksissa usein vertauskuvaa energiapallosta kuvailemaan ihmisen henkisen kapasiteetin tilaa. Tämä pallo on konkreettinen malli siitä, miten…

Yksilöllisyys

Yksilöllisyys

Olet sitten pyrkimässä mitä tahansa tavoitetta kohti, tekemässä millaista muutosta tahansa tai vaikka ihan vaan ylläpitämässä sitä, mitä jo on, sinun polkusi ei koskaan ole tismalleen samanlainen kuin jonkun toisen polku. Jos joku muu on saanut tuloksia jollakin tavalla, sama tapa ei välttämättä toimi lainkaan sinun kohdallasi. Jokainen on yksilö ja myös tavat päästä tavoitteisiin…

Loppu

Loppu