fbpx

Tietosuojaseloste

Tietosuojalaki 5.12.2018/1050 mukainen tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: FullFocus Coaching Oy

Y-tunnus: 3176549-5

Osoite: Louhentie 12-14 c 9 13500 Hämeenlinna

Sähköpostiosoite: saila.hilvola@fullfocuscoaching.fi

Puhelinnumero: 0408413171

REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Nimi: Saila Hilvola

Osoite: Louhentie 12-14 c 9 13500 Hämeenlinna

Sähköpostiosoite: saila.hilvola@fullfocuscoaching.fi

Puhelinnumero: 0408413171

REKISTERIN NIMI

FullFocus Coaching Oy:n tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjärekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

FullFocus Coaching Oy:n tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva FullFocus Coaching Oy:n tuotteisiin, palveluihin ja tapahtumiin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä analysointiin, markkinointiin ja tilastointiin.

REKISTERIN TIETORYHMISTÄ

Palvelussa käsitellään Käyttäjän yhteystietoja sekä muita Käyttäjän itse antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja Palveluja käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin eikä muille kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka on suojattu salasanoilla.

REKISTERISELOSTEEN SAATAVUUS

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia kaikkien itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella FullFocus Coaching Oy, Louhentie 12-14 c 9 13500 Hämeenlinna.